Wij zijn The Compost Bag Company

The Compost Bag Company nv produceert composteerbare zakken en folies uit (deels) hernieuwbare materialen. Dit doen we op een duurzame manier in hartje Herent, België.

We streven er naar om het ruime publiek te voorzien van ecologische producten die duurzamer zijn dan beschikbare alternatieven. De term ‘duurzaamslaat op de hele levenscyclus van onze producten, denk maar aan: oorsprong van de grondstof, duurzame en lokale productie van onze producten en wat er met het product gebeurd na gebruik.

 

Binnen dit kader ontwikkelt The Compost Bag Company concepten rond verschillende toepassingsgebieden en deze zijn steeds gericht op maximaal gebruiksgemak en hygiëne, want voor ons moet een groen verhaal écht kloppen.

Ons ultieme doel? Met onze milieuvriendelijke alternatieven de plastic afvalberg beperken. Daarom werken we met natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen en zijn onze eindproducten volledig composteerbaar. In ons productieproces streven we naar een minimale impact op het milieu. En ook op het vlak van kwaliteit willen we geen compromissen sluiten: noch in onze producten, noch in de manier waarop we ze produceren.

En dit is ons verhaal

De term ‘een ecologische en duurzame levensstijl’ is misschien slechts sinds enkele jaren een hot topic, maar bij The Compost Bag company mogen we ondertussen 18 jaar vertellen over het milieuvriendelijk alternatief dat in onze Herentse fabriek gefabriceerd wordt.

  • Reeds in de jaren 60 van de 20e eeuw werd op onze site in Herent polyethyleen verwerkt tot zakken en folies. Polyethyleen is de meest gebruikte traditionele kunststof, afgeleid van aardolie.
  • In 1982 nam Gaston Vanderlinden de fakkel over: Jemaco zag het levenslicht. Voortdurende productinnovatie met het oog op milieuwinst en gebruiksgemak, maakte het bedrijf tot een voorbeeld in de sector. Reeds voor de millenniumwisseling werd composteerbare kunststof uitgetest.
  • De echte start van de productie van composteerbare zakken en folies kwam er in 2004. Door nauwe samenwerking met internationale commerciële spelers groeide dit segment sterk. In 2008 werd besloten om hierop te focussen en vanaf dat jaar zijn we in bezit van het ISO 14001 certificaat. Vier jaar later, in 2012, was het dan zover: voortaan maakt het bedrijf nog enkel composteerbare producten uit hernieuwbare materialen.
    De onderneming veranderde haar naam naar het veelzeggende ‘The Compost Bag Company’.
  • Vandaag zijn 35 medewerkers actief bij The Compost Bag Company en worden onze producten gebruikt in meer dan 25 landen op 3 continenten.
  • In 2022 viert het bedrijf haar 40-jarig bestaan.

1982

Gaston Vanderlinden richt Jemaco NV op.

1982-1994

Jemaco NV verrast de markt met talrijke innovaties op vlak van producten (o.m. de trekbandzak) en diensten (o.m. Just in Time-leveringen).

1996

Erik Vanderlinden wordt CEO na het overlijden van Gaston.

1997

De eerste testen met composteerbare kunststof vinden plaats op de site in Herent.

2004

Jemaco NV krijgt het ISO-14001 certificaat uitgereikt voor haar milieumanagement.

2008

De omzet uit composteerbare producten groeit al enkele jaren met méér dan 35%. De focus van het bedrijf wordt definitief op deze producten gericht.

2012

Jemaco wordt The Compost Bag Company en verwerkt nog uitsluitend composteerbare kunststof op basis van hernieuwbare materialen.

2017

De webshop voor particuliere klanten wordt gelanceerd, hiermee wordt ook de VentiMax op de markt gebracht.

2020-2021

De site in Herent wordt erkend als ‘solventvrije fabriek’ dankzij UV-licht bedrukking.

De webshop voor professionals en retailers wordt gelanceerd.

Dit is ons team

Wij zijn het team binnen The Compost Bag Company, aangename kennismaking!

Erik Vanderlinden

CEO

Jos Celen

COO

Edwin Ingelaere

VP Sales & Marketing

An Ledeganck

Supply Chain Manager

ISO Coördinator

Preventie-adviseur

Nils Kern

Production Manager

Hoofd Technische Dienst

Karina Daniëls

Account Manager

(Vlaanderen)

Sabrina Isenborghs

Supply Chain Assistant

Sales Support

?

Sales  Support

Monika Denolf

Boekhouding

Nancy Grootjans

Boekhouding

HR

Jef Frooninckx

Digital Marcom Creative

Damien Floymont

Account Manager

(Wallonië & FR)

Naast een tof kantoorteam, heeft onze hoofdvestiging in Herent ook een fantastisch team dat onze fabriek draaiende houdt.

Onze missie en visie

Stevige morele waarden

The Compost Bag Company beweegt zich in een institutionele, economische, politieke, sociale en culturele context van grote verscheidenheid, die bovendien gekenmerkt wordt door constante verandering. Alle ondernemingsactiviteiten dienen te worden uitgevoerd binnen de grenzen van de wet en overeenkomstig de principes van eerlijke concurrentie, in alle eerlijkheid en integriteit, en met respect voor de rechtmatige belangen van klanten, werknemers en aandeelhouders, van commerciële en financiële partners en van de maatschappij en de omgeving waarin de onderneming actief is. Iedereen bij The Compost Bag Company, zonder onderscheid of uitzondering, engageert zich om deze principes na te leven en verwacht van zijn/haar gesprekspartners en contacten hetzelfde. Het ondernemingsbelang kan nooit ingeroepen worden als rechtvaardiging voor gedrag dat niet strookt met deze principes.

Onze missie

Plastic afval vormt een enorm milieuprobleem. Niet-afbreekbaar plastic vervuilt niet alleen de natuur, maar ook allerhande systemen van organische recyclage, zoals compostering en vergisting. Dit probleem wil The Compost Bag Company terugdringen.

Daarom ontwikkelt, produceert en commercialiseert The Compost Bag Company alternatieve en volledig composteerbare producten, op basis van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen.

Op die manier wil The Compost Bag Company een positieve bijdrage leveren aan de valorisatie van organisch afval. Wij willen particuliere en professionele gebruikers comfort bieden en sensibiliseren om slim te sorteren en gft-afval vrij van traditioneel plastic te houden. Zo kan het organisch afval gerecycleerd worden tot hoogwaardig compost, een perfecte bodemverbeteraar voor land- en tuinbouw. En dat zonder de bodem te vervuilen met microplastics.

Onze visie

The Compost Bag Company wil een toonaangevende rol spelen op de Europese markt van hernieuwbare, bio-afbreekbare en composteerbare zakken en folies. Daarom ontwikkelt het bedrijf voortdurend vernieuwende concepten met het oog op hygiëne, gebruiksgemak en milieuvriendelijkheid.

The Compost Bag Company streeft een duurzame aanpak na met maximaal respect voor mens en milieu.