The Compost Bag Company NV (CBC) is sinds 1982 actief als producent van kunststofzakken en – folies en heeft wortels die teruggaan tot midden de 1950’s. Van bij de start trok CBC al resoluut de kaart van innovatie in producten en diensten met een verhoging van het gebruiksgemak en een verlaging van de milieu-impact als doel. Eerst koos CBC voor het minder milieubelastende hoge densiteit polyethyleen (HOPE); sinds 2012 focust het bedrijf zich volledig op composteerbare zakken en folies, vnl. uit hernieuwbare bio-materialen. De product- en service-innovaties worden gedreven door de verworven knowhow, bekwaamheid en inzet van de medewerkers en door de sterke klantgerichtheid van de gehele organisatie. Deze politiek heeft ertoe geleid dat CBC een leidende positie inneemt, vnl. in de Europese B2B-markt naar lokale overheden, diensten en industrie. Sleutelbegrippen om continue verbetering te realiseren zijn innovatie, kwaliteit en service. Ons motto ‘Sterk & Soepel’ heeft dan ook betrekking op zowel onze producten als onze organisatie.

De directie van CBC is er zich terdege van bewust dat zij de continuïteit van de organisatie en verder de belangen van de relevante stakeholders (klanten, leveranciers, personeel, omgeving, aandeelhouders) enkel zal kunnen veiligstellen dankzij het leveren van kwalitatieve producten tegen een competitieve prijs, mét respect voor de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en omwonenden én met respect voor het leefmilieu. Risico gebaseerd denken vormt de basis voor het maken van beslissingen en het formuleren van doelstellingen. Meetbare kwaliteit- en milieudoelstellingen (incl. de bijhorende actieplannen) maken daarom, naast onze economische doelstellingen, integraal deel uit van onze bedrijfsvoering. Elke werknemer heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om de KM-doelstellingen te helpen realiseren. Daarvoor dienen de procedures, instructies, handleidingen en methoden binnen ons zorgsysteem gerespecteerd en nageleefd te worden. De directie engageert zich om de nodige middelen vrij te maken voor de realisatie van de KM-doelstellingen.

Kwaliteit, milieu en veiligheid van de medewerkers zijn van het hoogste belang om de toekomst van The Compost Bag Company NV veilig te stellen.

Al onze handelingen en beslissingen moeten als einddoel nastreven om kwalitatieve producten te leveren conform de eisen van de klant, aan de best mogelijke economische voorwaarden. De directie van The Compost Bag Company NV verbindt zich daarbij om minimaal te voldoen aan:

✓ de vooropgestelde kwaliteitseisen en verwachtingen van klanten
✓ de vigerende wet- en regelgeving

The Compost Bag Company NV verbindt er zich toe zijn zorgsysteem uit te bouwen en operationeel te houden overeenkomstig de bepalingen van ISO 9001 & ISO 14001. Het doel is de prestaties op gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid van de werknemers te controleren en continu te verbeteren. Focus wordt hierbij o.a. gelegd op:

✓ de kwaliteit van de eindproducten;
✓ optimalisatie van de productieprocessen;
✓ het beheersen van de luchtemissies t.g.v. de productieprocessen;
✓ het respecteren van het verbod op lozen van bedrijfsafvalwater (nul-lozer);
✓ het efficiënt omgaan met energie;
✓ de preventie van geluidshinder;
✓ de gescheiden inzameling van afvalstoffen;
✓ het voorkomen van milieu-incidenten;
✓ het beschermen van het leefmilieu;
✓ voorkomen van (bijna) ongevallen.